RehaBABY specjalizując się w rehabilitacji dzieci i niemowląt, zapewnia możliwość terapii w przypadku:
uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego (mózgowe porażenie dziecięce),
przepuklin oponowo-rdzeniowych,
zespołów genetycznych (np. zespół Downa)
chorób metabolicznych
wad wrodzonych
zaburzeń ośrodkowej koordynacji nerwowej
wcześniactwa
opóźnień rozwoju psychoruchowego
zaburzeń napięcia mięśniowego ( podwyższone / obniżone napięcie mięśniowe),
asymetrii ułożeniowej
kręczu szyi
uszkodzeń splotu barkowego
 wad postawy

Pracę z pacjentem rozpoczynam od wnikliwej obserwacji, po czym proponuję rodzaj terapii. Najważniejsze w metodzie NDT- Bobath, jak również dla mnie jest indywidualne podejście do pacjenta i jego problemu. Moim priorytetem jest osiągnięcie celu terapeutycznego, a także utrwalenie efektów terapii. Pomagam w doborze najnowocześniejszego zaopatrzenia ortopedycznego oraz doradzam w zakresie obuwia profilaktycznego i korekcyjnego dla dzieci. Oferuję Państwu terapię dopasowaną do potrzeb Waszego dziecka.